Hijmans BV
0487-52 12 80
Asbestverwerking

Asbest

De asbestbranche is continu aan verandering onderhevig vanwege nieuwe regelgevingen en technieken die moeten zorgen voor een veilige uitvoering van asbestwerkzaamheden. Hijmans Sloopwerken volgt deze veranderingen op de voet en beschikt over de juiste certificering en beheerst de nieuwste technieken op het gebied van asbestsanering. Voorbeelden hiervan zijn; het nieuwe bouwbesluit 2012 waarbij de vergunning is vervangen door de sloopmelding, en het inventarisatie rapport cruciaal is voor de opdrachtgever en de aannemer van de asbestsanering.

Hijmans Sloopwerken zorgt voor een complete uitvoering van asbestsaneringsprojecten; van de asbestinventarisatie door een onafhankelijke partij, het aanvragen van de sloopvergunning, het opstellen van een werkplan en Veiligheids- en Gezondheidsplan, tot het opleveren van een volledig asbestvrije locatie. De eindcontrole wordt door een extern en onafhankelijk laboratorium uitgevoerd middels een vrijgave meting van lucht, kleefmonsters en visuele inspecties. 

SC-530 Asbestverwijdering
Hijmans Sloopwerken is in het bezit van een SC-530-certificaat voor asbestverwijdering. Naast opgeleid personeel is er bij asbestwerkzaamheden altijd een asbestdeskundige van Hijmans Sloopwerken aanwezig die erop toeziet dat er volgens de juiste wet- en regelgeving gewerkt wordt en de kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd wordt.  

Bij het verwijderen van asbest werkt Hijmans Sloopwerken volgens  de volgende procedure; 

  • Opstellen van een asbestinventarisatierapport
  • Indienen van een sloopmelding
  • Saneren van asbest
  • Vrijgeven van de asbestlocatie
  • Overhandigen van vrijgavedocumenten en stortbewijzen aan opdrachtgever en gemeente.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via info@robhijmans.nl.

Bekijk onze video

Bekijk onze projecten