Hijmans BV
0487-52 12 80
Sloopwerken

SLOOPWERKEN

Hijmans Sloopwerken voert verschillende sloopwerkzaamheden uit, zoals:

  • Renovatiesloop
  • Totaalsloop
  • Betonsloop
  • Sloop van woningen en flats
  • Slopen van bebouwing na brand of storm


Renovatiesloop
Bij een renovatiesloop wordt het dragende gedeelte van gebouwen vaak intact gelaten. Hijmans Sloopwerken verricht werkzaamheden als het leegslopen – oftewel strippen – van gebouwen en het slopen van gevels en eventuele dragende constructies. Hijmans Sloopwerken beschikt over verschillende werktuigen voor het uitvoeren van renovatiesloopwerk, zoals elektrisch aangedreven kruiwagens, slooprobot`s en pneumatische gereedschappen. Dankzij een hydraulische kraan met geringe breedte is Hijmans Sloopwerken in staat via een normale toegangsdeur machinaal af te graven of te slopen. Hierdoor verlopen de werkzaamheden sneller en efficiënter en is er minder handmatig werk te verzetten.

Betonsloop
Bij betonsloop kunt u denken aan het verwijderen van ondergrondse bouwdelen, zoals; waterzuiveringen, funderingen, kelders,  flat gebouwen e.d. hierbij worden speciale uitrustingstukken aan de hydraulische kraan gekoppeld waarmee beton bewerkt kan worden. Beton is een sterk materiaal, wanneer dit bewerkt wordt voor het kleiner maken van deze delen komen er veel krachten vrij waarvoor zware speciale uitrustingstukken gebruikt dienen te worden.

Totaalsloop
Het slopen van gebouwen en objecten (object: constructies of bijvoorbeeld een caravan – Niet aard en nagelvast.) behoort tot meest voorkomende werkzaamheden van Hijmans Sloopwerken. Hiervoor maken we gebruik van verschillende uitrustingsstukken die gekoppeld kunnen worden aan machines.  Hiermee verrichten we werkzaamheden als puinvergruizing, afvalsortering en het hijsen van materiaal. 

Woningen en flat`s
Geschakelde woningen en flat`s zijn in veel gevallen een productie sloop, een juiste sortering van afvalstoffen draagt bij aan de efficiëntie en vakkundigheid waarmee een sloop uitgevoerd wordt. Daarom werkt Hijmans Sloopwerken altijd volgens een bepaalde procedure waarmee het sloopproces optimaal uitgevoerd kan worden. Het slopen van flats gebeurt middels een kraan met sloopgiek, waarmee de machinist in staat is op verschillende hoogtes te werken.

Slopen van bebouwing na brand of storm
Hijmans Sloopwerken wordt regelmatig ingeschakeld na brand of storm, waardoor schade aan bebouwing is ontstaan. Vooral bij sloopwerkzaamheden na brand is deskundigheid vereist, omdat er – voornamelijk bij oudere gebouwen – vaak sprake is van asbestgevaar. Hijmans Sloopwerken is specialist in asbestsanering en beschikt over het juiste materiaal om deze werkzaamheden veilig uit te voeren. Zo maken we gebruik van een nevelkanon om stofvorming tegen te gaan, overdrukcabine`s en een lange giek waarmee ingestorte of verbrande delen op veilige afstand gesloopt kunnen worden. 

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen, Certificaat SVMS-007
Hijmans Sloopwerken beschikt over het certificaat SVMS-007. Dit certificaat toont aan dat een bedrijf een zorgvuldige werkvoorbereiding treft en zorgt voor een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject.  Veiligheid, milieuvriendelijkheid, afvalstroombeheer en recycling vormen belangrijke uitgangspunten van de certificering.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via info@robhijmans.nl.

Bekijk onze video

Bekijk onze projecten