Asbestsaneringen

De asbestbranche is continu aan verandering onderhevig vanwege nieuwe regelgevingen en technieken die moeten zorgen voor een veilige uitvoering van asbestwerkzaamheden. Hijmans BV Asbest volgt deze veranderingen op de voet en beschikt over de juiste certificering en beheerst de nieuwste technieken op het gebied van asbestsaneringen.

Hijmans BV Asbest zorgt voor een complete uitvoering van asbestsaneringsprojecten; van de asbestinventarisatie door een onafhankelijke partij, het indienen van de sloopvergunning, het opstellen van een werkplan en Veiligheids- en Gezondheidsplan, tot het opleveren van een volledig asbestvrije locatie. De eindcontrole wordt door een extern en onafhankelijk laboratorium uitgevoerd middels een NEN 2990 onderzoek, kleefmonsters en visuele inspecties. 

Asbestsaneringen

Hijmans BV Asbest is in het bezit van een procescertificaat Asbestverwijdering 07-C070091 voor asbestverwijdering. Naast opgeleid personeel is er bij asbestwerkzaamheden altijd een asbestdeskundige van Hijmans BV Asbest aanwezig die erop toeziet dat er volgens de juiste wet- en regelgeving gewerkt wordt en de kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd wordt.  

Bij het verwijderen van asbest werkt Hijmans BV Asbest volgens  de volgende procedure:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of via info@robhijmans.nl.

Terugbelverzoek

Terugbelverzoek verzonden!

Bedankt voor het invullen van het terugbelverzoek. Wij hebben uw aanvraag succesvol ontvangen en streven er naar om binnen 24 uur te reageren.